ما در کیلیما کوول؛ چه پیش از خرید محصولات چه پس از خرید محصولات همواره در کنار مشتریان عزیزمان هستیم، شما میتوانید پیش از خرید اقدام به درخواست پشتیبانی و کارشناسی و همچنین صدور پیش فاکتور نمایید. همچنین اگر خریدار یکی از محصولات کیلیما کوول بوده اید میتوانید درخواست خود را برای تعمیرات یا نصب به واحد مربوطه ارجاع دهید.

همکاران ما در اسرع وقت برای حل مشکلات و درخواست شما، با شما تماس میگیرند.

    من ربات نیستم!