دستگاه های تهویه مطبوع از گازهای مختلفی استفاده می کنند. دو نوع از شایع ترین گازها که در اسپلیت ها استفاده می شوند گازهای R410 و R22 هستند.